بیایید به شرایط زیر نگاه کنیم:

کودکی پول خود را که برای خرید خوراکی یا هزینه های مدرسه به او داده اید را گم کرده است، از آنجایی که مجبور به حمل کارت های زیادی مثل کارت عضویت کتابخانه ، کارت اتوبوس و .... می باشد، ممکن است آن ها را هم گم کند . شما ممکن است برای مدتی برای گم شدن  پول یا کارت عصبانی باشید یا ممکن است آنها را مجازات کنید. اما آیا این یک راه حل دائمی است؟ مطمئنا نه!

کارت های هوشمند به منظور جلوگیری از چنین موقیعت هایی بصورت سفارشی ساخته می شوند. از ردیابی دانش آموزان تا پرداخت هزینه ها مثل خرید غذا و ... ، رفتن به کتابخانه و مدیریت آن ، از مواردی است که توسط کارت های هوشمند انجام می شود. این کارت های هوشمند زندگی دانش آموزی را بسیار ساده تر می کند. در اینجا لیستی از کارهایی که ر آن ها دانش آموزان و والدین به این کارت های هوشمند نیاز دارند، به شرح زیر است :

1-      شما نمی دانید که فرزندتان در مدرسه چه کار می کند و مایل هستید که موقیعت های مکانی او را از زمانی که از خانه خارج می شود تا زمان برگشت بدانید ، اطلاعات راننده و موقیعت های فرزند خود را از کجا بدست می آورید؟

کارت های هوشمند! آنها از زمان ورود دانش آموز به اتوبوس مدرسه و همچنین همه جزئیات مربوط به دانش آموز راننده آن را به شما اطاع می دهد و به شما کمک می کنند تا فرزندتان را مستقیما پیگیری کنید.

2-      فرزند شما عادت به گم کردن پولی که برای خرید تغذیه در مدرسه به او داده اید یاپول شارژ عضویت کتابخانه مدرسه و ... را دارد؟؟

کارت های هوشمند در این موارد به شما کمک خواهد کرد. توسط این کارت ها هنگام خرید و یا هر هزینه دیگر، مقدار پول مورد نیاز از حساب شما کسر و به شما اطلاع داده می شود.

3-      شما هزینه تحصیلی کودک خود می پردازید، اما وقتی نوبت پرداخت هزینه ها است، هیچ اطلاعاتی در مورد فرزند خود مانند شماره دانش آموزی یا بخشی او که در آن تحصیل می کند، به یاد ندارید.

این یک صحنه مشترک بیشتر والدین در حین پرداخت شهریه مدرسه است که در آن والدین بلافاصله کیف خود را می گردند تا اطلاعاتی درباره کودکانشان دریافت کنند که برای پرداخت شهریه لازم است. کمک کارت های هوشمند در این زمینه را فراموش نکنید. شما تمام اطلاعات کودک خود را در آنجا دارید که می تواند به راحتی برای پرداخت هزینه مورد استفاده قرار گیرد.

4-      فرزند شما به کتابخانه مدرسه می رود تا کتابی قرض بگیرد یا کتاب امانت گرفته شده را بازگرداند، اما ناگهان متوجه می شود که کارت کتابخانه نیاورده است.

از آنجایی که در کارتهای هوشمند همه اطلاعات دانش آموزی ذخیره شده است، می توان از آنها در کتابخانه های مدرسه برای قرض گرفتن و یا بازگرداندن کتاب استفاده کرد. آنها همچنین می توانند برای حضور در کتابخانه نیز مورد استفاده قرار گیرند.

بجز استفاده از آن ها در زمینه آموزش، حدود یک میلیارد کارت هوشمند در سراسر جهان برای اهداف مختلف استفاده می شود.

کارت هوشمند می تواند در بخش سلامت برای تأیید بیماران و یا دسترسی به اطلاعات در مورد بیماران استفاده شود. همچنین برای معاملات مطمئن ، کارت های هوشمند می توانند برای پرداخت در حین خرید و در تاکسی یا اتوبوس استفاده شوند و بسیاری از موارد دیگر . 

برای اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید :